Bezpłatne szkolenia unijne

NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!

Projekt „NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Grupa docelowa: 70 osób (42K i 28M) – są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej z obszaru województwa łódzkiego, w tym:

 1. osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn.20 kw. 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy-min.40% GD,
 2. osoby z niepełnosprawnościami-min.70%GD (głównie w stanie lekkim i umiarkowanym),
 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej)-min.60% GD,
 4. Kobiety-min.60% GD,
 5. osoby korzystające z POPŻ – min.10% GD.

Zakres wsparcia:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-IPD
  Dla każdego UP zostanie przeprowadzona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych -IPD.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
 • POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
  Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i wsparciu psychologiczno-społecznym
 • SZKOLENIA ZAWODOWE „SZYTE NA MIARĘ” dla 56 osób
  Szkolenia w projekcie będą prowadzić do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie UP.
 • STAŻE ZAWODOWE dla 42 osób

Wartość projektu: 914 417,00 zł

Okres realizacji: 1.VI.2017-31.V.2018.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *