bezpłatne szkolenia

Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ! realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Grupa docelowa: 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków, wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

Zakres wsparcia:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Pośrednictw pracy
  • Kursy i szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe/bony stażowe/bony na zasiedlenie
  • Szkolenia z przedsiębiorczości
  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Subsydiowane zatrudnienie:

Wartość projektu: 3 795 028,34 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 do 31.12.2020.

RealizatorInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Kontakt:

tel. 605-847-700, 12 423 66 90

mail: a.pater@itk.krakow.pl

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *