bezpłatne szkolenia

Aktywni na start

Cel główny: wzrost aktywności zawodowej i zwiększene zatrudnienia u minimum 85% z 91(55kobiet,36mężczyzn) w wieku 30lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo, rolnicy i członkowie ich rodzin, w wieku 30lat i więcej, zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne (prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa) z terenu województw lubelskiego,do 30.09.2018r

Grupa docelowa: 91osób (55kobiet i 36 mężczyzn), osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz bierne zawodowo z terenu województw lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach; rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu województwa lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. w ramach projektu objęci wsparciem zostaną: -100% osób – 91 osób w wieku 30 lat i więcej -co najmniej 80% – co najmniej 73 osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne- co najmniej 60% – co najmniej 44 osoby oraz osoby odchodzące z rolnictwa – co najmniej 15%- co najmniej 11 osób -20% osób biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z następujących kategorii: co namniej 25%osób – co najmniej 23osoby  w wieku 50lat i więcej co najmniej 60%osób-co najmniej 55 kobiet co najmniej 50%osób-46osób z niepełnosprawnością co najmniej 40%osób-co najmniej 36 osób o niskich kwalifikacjach.

Główne zadania:Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia, Pośrednictwo Pracy, Staż

Wartość projektu: 1 248 631,97 zł

Okres realizacji: od 1.08.2017 do 30.09.2018

Realizator: FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
Kontakt:
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *