Bezpłatne szkolenia unijne

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Projekt „Lubelska Akademia Kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: 84 osób (51 Kobiet, 33 Mężczyzn), młodych w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. Grupy NEET

– nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu,

– bezrobotni,

– długo trwale bezrobotni,

– są NIEzarejestrowani w  urzędzie pracy,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego (woj. lubelskie),

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb zawodowy z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień;
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień;
  • Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h;
  • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości
  • 3 miesięczne staże zawodowe Stypendium stażowe w wysokości 1850,00zł brutto/ 1 os.

 

Wartość projektu: 1 167 787,77  zł

 

Okres realizacji: od 1.02.2017 do 30.04.2018

 

Realizator: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 

Kontakt:

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: lak@fundacja-pan.lublin.pl

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *