Bezpłatne szkolenia unijne

LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+

Projekt LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 50 kobiet w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w województwie lubelskim, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej.

* z wyłączeniem zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.
* spośród uczestników minimum 3 osoby to kobiety odchodzące z rolnictwa, zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej.

 

Zakres wsparcia:

  • bezzwrotna dotacja do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
  • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
  • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

 

Wartość projektu : 1 984 620,00 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 30.09.2018

Realizator: Kompass Consulting Buczkowski Maciej

 

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin
tel: + 48 510 798 140
e-mail: lubelskaakademia-lbl@kompass-consulting.pl

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *