Bezpłatne szkolenia unijne

Nowa perspektywa

Projekt „Nowa perspektywa” w ramach w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Grupa docelowa: 80 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, osoby po 30  roku życia (40 kobiet i 40 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego).

Zakres wsparcia:

  • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego z Uczestników projektu
  • Wsparcie psychologiczne dla każdego z Uczestników projektu – wsparcie realizowane w sposób ciągły przez cały okres realizacji jako uzupełnienie zajęć w ramach IPD.
  • Wsparcie w postaci szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczestników projektu – Spawacz metodą TIG, Kierowca pojazdów kat C,C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  • Płatne, 3 m-ne staże zawodowe – 2243,32 zł brutto (kwota brutto wraz z pochodnymi)
  • Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania uczestników projektu z Pośrednikiem pracy, który będzie wspomagał każdą z osób w zdobyciu stabilnego zatrudnienia – zajęcia indywidualne.

Wsparcie dodatkowe:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 zł brutto (kwot uwzględnia pochodne) – za każdą odbytą godzinę zajęć szkoleniowych
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe –  15 zł/dziennie
  • ubezpieczenie NNW dla każdego z uczestników
  • wyżywienie dla uczestników szkoleń

Wartość projektu: 1 207 143,36 zł

Okres realizacji: od 1 stycznia 2017 r.

RealizatorInstytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o.

Kontakt:

tel.81 534 73 37

e-mail: nowaperspektywa@euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *