Bezpłatne szkolenia unijne

StartUP z AKO

Projekt „StartUP z AKO” w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Grupa docelowa: 117 osób w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

i jednocześnie:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (powiat kaliski, powiat ostrowski oraz gmina Gołuchów);
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (powiat kaliski, powiat ostrowski oraz gmina Gołuchów) – po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

Zakres wsparcia:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 9 grup szkoleniowych po 13 osób – 9 dni szkolenia po 6h dziennie;
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych – max. do 23 398,68 PLN dla 93 uczestników projektu;
 • doradztwo biznesowe (6h/os.) z zakresu prawa, marketingu, finansów itp. mające na celu rozwój prowadzonej działalności
 • sfinansowanie 100% kosztów związanych ze szkoleniami specjalistycznymi (wg profilu nowoutworzonej firmy).

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od od 1.04.2017 r. do 28.02.2019 r.

Realizator: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Kontakt:

ul Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski

ako@euro.ctiw.pl

tel.: 62 736 10 27

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *