Bezpłatne szkolenia unijne

Wielkopolskie stawia na kwalifikacje!

Projekt „Wielkopolskie stawia na kwalifikacje!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 216 osób (108 kobiet, 108 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych oraz biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy z województwa wielkopolskiego

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • 3 miesięczny staż
  • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 2 459 453,72 zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.

 

Realizator: Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59
e – mail: wielkopolskie@eurogrupa.pl

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *