pożyczki dla firm

Duża Pożyczka w województwie lubelskim

 •  o finansowaniu od 250,01 tys. do 1 miliona złotych.
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • w ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
 1. założeniem nowego zakładu lub
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
 • środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
 1. stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 2. zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 3. wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • okres spłaty: do 8 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Partnerzy oferujący ten produkt:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *