Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi aktywni na śląskim rynku pracy

ProjektMłodzi aktywni na śląskim rynku pracy” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 100 osób w wieku 18-29 lat-w tym osoby z niepełnosprawnościami, należących do kategorii NEET zamieszkałych na terenie woj. śląskiego. Osoby z grupy NEET (są to osoby młode, w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
  • Szkolenia zawodowe z zakresu e-nauczania i bezpieczeństwa informacji, zgodne z Programem Rozwoju Technologii WŚ na lata 2010-2020 i odpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy województwa śląskiego
  • Staże zawodowe

Wartość projektu: 1 825 714,80 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *