Bezpłatne szkolenia unijne

Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców woj. śląskiego

Projekt „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców woj. śląskiego” w ramach Priorytetu VII: Regionalny rynek pracy

Grupa docelowa: 140 osób (77K, 63M), w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cyw.), woj. śląskie, w tym:
-119 osób bezrobotnych
-21 osób biernych zawodowo

W tym należący do grup:
-69 osób długotrwale bezrobotnych
-14 osób niepełnosprawnych
-114 osób o niskich kwalifikacjach
-27 osób w wieku powyżej 50 roku życia

Zakres wsparcia:

1.Spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu zaplanowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (tzw.IPD-Indywidualny Plan Działania).

2.Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

3.Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kursy IT oraz szkolenia z umiejętności „miękkich”.

4. Organizacja staży u pracodawców .

Wartość projektu : 1 943 582,76 zł

Okres realizacji: 1.05.2017 – 31.05.2019

Realizator: Kompass Consulting Buczkowski Maciej

Kontakt:

ul. Mickiewicza 15

40-951 Katowice

tel.503 791 662

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *