Bezpłatne szkolenia unijne

Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy

Projekt „Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 72 osoby (40 kobiet i 32 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z SZOOP POWER), zamieszkałe w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu kodeksu cywilnego),

Zakres wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: doradztwo indywidualne zakończone opracowaniem IPD

• Poradnictwo zawodowe grupowe

• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe i ICT

• 4 miesięczne płatne staże zawodowe

• Pośrednictwo pracy

Wartość projektu : 1 295403,84 zł

Okres realizacji:01.09.2017 r. – 31.08.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: wsparciedlamlodych@vision-consulting.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *