Bezpłatne szkolenia unijne

Pełnosprawni na rynku pracy

Projekt Pełnosprawni na rynku pracyw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego, w wieku powyżej 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (48 osób bezrobotnych I i II profil w tym 29 osób długotrwale bezrobotnych i 8 odchodzących z rolnictwa oraz 12 osób biernych zawodowo) w tym 100% uczestników z niepełnosprawnościami, 20% osób o niskich kwalifikacjach i 25% osób w wieku 50+ zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja i diagnoza potrzeb Uczestników –opracowanie IPD – zadanie obligatoryjne
  • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – zadanie obligatoryjne
  • SZKOLENIA i kursy zawodowe – zadanie obligatoryjne
  • Staż zawodowy (5 miesięczny) – zadanie obowiązkowe

Wartość projektu : 100 7854,50 zł

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018r.

Realizator: Creator Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Hugo Kołłątaja 3/14

20-006 Lublin

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *