bezpłatne szkolenia

Samodzielni

Cel: aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa OzN,poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej,podniesienie lub zmiana kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnie z potrzebami BO i regionalnego rynku pracy.

Rezultaty: –liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 20UP(11K,9M) -liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu 55UP(31K,16M) -liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 24UP(13K,11M) GD: -OzN-100%UP -os.w wieku produkcyjnym100%UP -os.o niskich kwalifikacjach80%UP -os.niepracujące i bierne zawod.100%UP -os.zamieszkujące w woj.lubelskim100%UP

Zadania: -Opracowanie Indywidualnych Planów Działania(IPD) -Warsztaty Umiejętności Funkcjonowania Społecznego(WUFS) -Warsztaty Aktywizacji Zawodowej(WAZ) -Poradnictwo Zawodowe(PZ) -Szkolenia Zawodowe(SzZ) -Staże Zawodowe(StZ) -Pośrednictwo Pracy(PP) -Zatrudnienie Wspomagane(ZW)

Wsparcie odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ.,zaw.i edukacyjnym– UP otrzymają także wsparcie towarzyszące zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami UP (m.in.:tłumacz j. migowego, przewodnik, tłumacz na język prosty).

Wartość projektu: 991 980,00 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.01.2019

Realizator:FUNDACJA FUGA MUNDI
Kontakt:

ul. Krochmalna 13/1,

tel. 81 534-82-90,

e-mail: praca@ffm.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *