bezpłatne szkolenia

Skuteczna aktywizacja

Projekt „Skuteczna aktywizacja realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 100 osób młodych, w tym 90 biernych zawodowo i 10 długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15 -29 lat bez pracy z terenu województwa lubelskiego

Zakres wsparcia:

Indywidualny Plan Działania i Poradnictwo zawodowe,

Szkolenia zawodowe:

– Spawacz metodą MAG

-Opiekun osób starszych

trzymiesięczne staże zawodowe. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 1 352 472,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017-30.09.2018r

Realizator: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Email:info@euro-konsult.pl

tel.: 81 534 73 37

 

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *