Bezpłatne szkolenia unijne

Wsparcie w aktywnym starcie

Projekt „Wsparcie w aktywnym starcie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupa docelowa:  52 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, zamieszkujące na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego oraz Miasta Łomża woj. podlaskiego, w wieku od 15 do 29 lat.

 

Zakres wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Indywidualne pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu : 958 075,67 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 28.02.2018

Realizator: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży

 

Kontakt:

Dom Technika NOT w Łomży,

ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro )

tel. 86 216 41 29

email: biuro@notlomza.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *