Bezpłatne szkolenia unijne

Nie zwlekaj, bo najlepszy czas na działanie jest TERAZ! Młodzi niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Projekt „Nie zwlekaj, bo najlepszy czas na działanie jest TERAZ! Młodzi niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupa docelowa:  52 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, w wieku od 20 do 29 lat.

 

Zakres wsparcia:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3 godziny/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (2 godziny/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z coachem (3 godziny/uczestnika),
  • warsztaty grupowe (+ catering na zajęciach + zwrot kosztów na zajęcia 28zł/uczestnika za 1 dzień zajęć, możliwa także opieka nad dzieckiem lub osobą zależna w trakcie zajęć dla około 5 uczestników projektu):
  • kursy zawodowe (+ zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe do wysokości 50zł, możliwa także opieka nad dzieckiem lub osoba zależną w trakcie zajęć dla około 5 uczestników projektu),
  • 5-miesięczny staż ze stypendium szkoleniowym 1500zł/mc (+ zwrot kosztów dojazdu na staż do wysokości 50zł/mc),
  • proces coachingowy – Uczestnicy odbędą proces coachingowy w trakcie trwania stażu (2 x mc w okresie 5 miesięcy).

 

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.05.2018

Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Profesja

 

Kontakt:

tel. 696 196 556

malgorzata.pluto@fundacja-spoleczna.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *