bezpłatne szkolenia

Bądź aktywny i przekwalifikuj się!

Cel główny: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób (60K/40M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zamieszkują na terenie woj. śląskiego i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. (kobiety, osoby powyżej 50 r.ż., ON, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach) poprzez udzielone w ramach projektu wsparcie w okresie od 1.08.2017 do 31.08.2018.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne (80UP), nieaktywne zawodowo (20UP), w tym: osoby powyżej 50 roku życia ( 50 UP), kobiety (60 UP),osoby z niepełnosprawnościami (10 UP), osoby długotrwale bezrobotne (40 UP), osoby o niskich kwalifikacjach (100UP).

Zadania: 1. Identyfikacja potrzeb – IPD 2. Poradnictwo zawodowe 3. Wysokiej jakości szkolenia 4. staże zawodowe 5. Pośrednictwo pracy. Zostaną osiągnięte wszystkie założone wskaźniki.

Wartość projektu: 1 367 500,8 zł

Okres realizacji: od 1.08.2017 do 31.08.2018

Realizator: SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kontakt:

Tel / Fax.  + 48 17 854-82-15

e-mail: biuro@szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *