bezpłatne szkolenia

PRACA-Pośrednictwo, Rozwój, Aktywność, Cel, Aktywizacja

Cel:  zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z pow.chojnickiego.

Grupa docelowa: 155 osób,110K/45M zamieszkujących powiat chojnicki,w tym co najmniej 16(12K/4M)osób z niepełnosprawnościami, bezrobotni należący do wszystkich grup tj.:50+,kobiety,długotrwale bezrobotni,ON,o niskich kwalifikacjach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku.Zakładając wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku i stworzonych indywidualnie dla każdego wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy,które bez udziału w nich mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów,w szczególności osób z niepełnosprawnościami z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

Zadania: poszukiwanie pracy,szkolenie z podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym-doradztwo zawodowe,stworzenie IPD dla każdego uczestnika projektu,organizacja kursów i szkoleń, monitoring zawodów na które jest deficyt na rynku pracy,nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych lub organizacja kursów podwyższających posiadane kwalifikacje lub je zmieniające.Dzięki stałej asyście pośrednika pracy zostanie osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie 45% ogółu uczestników.W ramach projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe,zwrot kosztów dojazdu na wsparcie w ramach projektu,opieka nad dziećmi i osobami zależnymi,catering podczas szkoleń i kursów,stypendium szkoleniowe,staże,styp.stażowe.W ramach projektu wsparcie będzie kierowane do osób niepełnosprawnych w tym samym zakresie.

Wartość projektu : 1 974 657,06 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2019

Realizator: CONSULTING FIRMA DORADCZO – SZKOLENIOWA JULITA ORŁOWSKA – SZCZEPAŃSKA

Kontakt:

tel. 52 334 56 59

szkolenia@fds-consulting.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *