bezpłatne szkolenia

Razem lepiej

Cel:  Aktywizacja społeczno- zawodowa 50 osób (30K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.11.2017 do 31.10.2018.

Główne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-15 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-30 osób,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-23 osoby.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego a Wnioskodawca podpisuje z OPS porozumienie o współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 50 osób (30K i 20M)- 100%UP.

Wartość projektu : 467 158,75 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2018

Realizator: SANNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kontakt:

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *