bezpłatne szkolenia

Reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w środowisku pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Cel główny: reintegracja zawodowa i społ. 12 ON (6K i 6M) z terenu powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i Miasta Rzeszowa poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje i kwalifikacje społeczno-zawodowe

Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-31% – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 56% – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-20% – Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym -34% – Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22% – Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -12%

Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Będą to osoby niepracujące zamieszkujące (w rozumieniu KC ) na obszarze woj. podkarpackiego w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, łańcuckim, ropczycko-sędziszowskim lub Mieście Rzeszowie.

Główne zadania: –doradztwo zawodowe – doradztwo psychologiczne -nauka zawody na stanowisku pracy przy udziale instruktorów zawodu -zatrudnienie uczestników w ZAZ

Wartość projektu : 1 922 118,61 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.11.2020

Realizator: FUNDACJA IN CORPORE

Kontakt:

Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
512 026 506
www.szansawict.szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *