Bezpłatne szkolenia unijne

Własna firma – moja droga do integracji zawodowej

Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

osoby spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
1) osoba bezrobotna, nieaktywna/bierna zawodowo, poszukująca pracy
2) osoba powyżej 29 roku życia
3) osoba zamieszkująca tereny wiejskie woj. opolskiego będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) kobiety,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby po 50 roku życia (osoba, która po rozpoczęciu udziału w projekcie miała ukończone 50 lat)
4) Osoba zamieszkująca tereny miejskie (nie należąca jednocześnie do ww. grup) będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby o niskich kwalifikacjach,
c) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
d) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.
Zakres wsparcia:

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane przed założeniem działalności gospodarczej:
  – szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 96 godz.
  – doradztwo indywidualne – 10 h/osoba
 • Przyznanie jednorazowych dotacji max. 24 000,00 zł,
 • Pomostowe wsparcie finansowe max. 1000,00 zł/m-c przez okres do 12 m-cy,
 • Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:
  – wsparcie szkoleniowe – 80 godz.
  – doradztwo indywidualne – 15 godz./osoba

Wartość projektu : 2 899 782,5 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.07.2018

Realizator: Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz

Kontakt:

Olga Kistowska
tel.: 511 730 576
e-mail: wlasnafirma2017@gmail.com

Strona projektu: przejdź

Jeden komentarz do “Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *