dotacje unijne

Zostań swoim szefem

Cel: rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 60 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 31.10.2019r.

Grupa docelowa: 70 osób powyżej 29 roku życia,planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,tj.osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku od 50 roku życia (14 osób), długotrwale bezrobotne (14 osób), Kobiety (38 Kobiet), osoby z niepełnsoprawnościami (min.5 osób) zamieszkujących w rozumieniu K.C w pow. niżańskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, jasielskim lub leżajskim, nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zadania: kompleksowe wsparcie w postaci: -szkoleń przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 32h/osobę; -indywidualnego doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 6h/osobę -bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej dla min. 60 osób w wysokości max. 24 500,00 zł; -finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min. 60 osób w wysokości do 1 850,00 zł/mc; -doradcze wsparcie pomostowe na do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min.60 osób w licznie 5h/osobę. Projekt przewiduje także zwrot kosztów dojazdu. Realizacja Pr.przyczyni się do wzrostu liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na ternach powiatów: niżańskiego,kolbuszowskiego,strzyżowskiego, jasielskiego, leżajskiego poprzez powstanie 60 nowych firm oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 3 393 420,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 31.08.2019 r

Realizator: ISS PROJEKT SP. Z O.O.

Kontakt:

ul. Słowackiego 24 pok. 61
35-060 Rzeszów
tel.: 797 828 425
e-mail: biuro@issprojekt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *