bezpłatne szkolenia

Podkarpacka cyfrowa wieś

Cel główny: nabycie przez 153 osoby (90 K/63 M) spośród 170 UP (100 K/70 M) powyżej 25. roku życia o niskich kwalifikacjach z obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera zgodnie ze standardem ECDL w okresie do 30.09.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia pracujących, uczących się lub mieszkających na terenach wiejskich woj. podkarpackiego zgodnie z klasyfikacją Degurba 3. Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Zadania: 17 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, S3 IT Security, S9 Rozwiązywanie problemów) na poziomie podstawowym, najbardziej adekwatnym do potrzeb osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach wiejskich Podkarpacia, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluzowych.

W wyniku udziału w ścieżce szkoleniowej UP nabędą 21 kompetencji zgodne ze standardem wymagań określonym w ramach projektu DIGCOMP w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do pięciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Rezultat projektu: Założono, iż ok. 90% UP tj. 153 osoby (90 K/63 M) w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.

Wartość projektu : 376 625,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: KONSTAT SP. Z O. O.

Kontakt:

Kokotów 741
32-002 Kokotów

e-mail:biuro@konstat.net

Tel/fax:. 012 626 20 14

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *